EFFEKTIVE OG TRYGGE

flyttetenester

Skal du flytte? For å kunne gje deg ein korrekt pris, treng vi litt informasjon om oppdraget.
Fyll ut skjemaet og send oss ein førespurnad.

Sjå også tips og råd for flytting.

PÅ FLYTTEFOT?

FLYTTEOPPDRAG

Hugs at vanlege hus- og innbuforsikringar ikkje dekkar skade under transport, og du bør difor teikne ei eiga forsikring for flyttinga. Vi kan ordne dette for deg.

 

Nesten 600 000 personar flyttar kvart år. To tredje-deler av desse flyttar innanfor same kommune. Dei aller fleste nyttar sommaren til å flytte. Talet på adresseendringar registrert hos posten er aller størst i august. Med andre ord, kan du flytte utanom desse tidspunkta, så gjer det.

SJÅ TIPS OG RÅD
Før du sender skjema, anbefalar vi å sjå gjennom våre tips og råd for flytting.
Flytteskjema

Flyttetenester

Nei / ja
Nei / ja