Terminaltjeneste

Vår terminal er lokalisert i Førde sentrum og har dermed kort veg til handelstand og industri.
Vi tilbyr terminalteneste i oppvarma lokale med ramper og truck.

Vi kan hjelpe deg med omlast, køyring, lossing og lasting samt tilbod om lokal utkjøyring etter behov.

Terminaltjeneste/omlast